تماس با تابنده

 

تلفن تماس استان البرز وقزوین
09123822809
09127803778

تلفن تماس استان البرز و قزوین
09386730670

ايميل
zamani@tmeat.ir

زمان بازپرداخت خدمات مشتری
از شنبه تا 5 شنبه از ساعت
10:00 الي 20:00

ايميل
tabandeh.meat@gmail.com

فرم تماس